FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रौतामाई गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९।८०

७८/७९ 06/30/2022 - 15:50 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम (1).pdf

रौतामाई गाउँपालिका नवाैँ गाउँ सभा वार्षिक विकास योजना २०७८/०७९

७८/७९ 12/12/2021 - 13:44 PDF icon 2078.79 book.pdf

निति तथा कार्यक्रम रौतामाई गाउँपालिका २०७८/७९

७६/७७ 07/05/2021 - 13:17 PDF icon निती तथा कार्यक्रम २०७८.७९ Final.pdf

रौतामाई गाउँपालिका सातौं गाउँ सभा वार्षिक विकास योजना २०७७/०७८

७७/७८ 07/11/2020 - 06:30 PDF icon red book proof (1).pdf

रौतामाई गाउँपालिका पाचौं गाउँ सभा वार्षिक विकास योजना २०७६/०७७

७६/७७ 12/26/2019 - 14:28 PDF icon BOOK 2076.77.pdf

रौतामाई गाउँपालिका तेश्रो गाउँ सभा बार्षिक विकास योजना २०७५/०७६

७५/७६ 12/31/2018 - 13:27 PDF icon Book pdf legal.pdf

रौतामाई गाउँपालिका प्रथम गाउँ सभा वार्षिक विकास योजना २०७४/७५

७४/७५ 05/02/2018 - 12:42 PDF icon xps2doc_0Ch0TdW5.pdf