FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विद्युतीय माध्यम बाट(Online) बोलपत्र आवहानको सूचना!!!

७७/७८ 11/06/2020 - 11:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७७/७८ 11/06/2020 - 11:33

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७७/७८ 11/05/2020 - 12:38 PDF icon Bidyut Aashay Notice.pdf

दोश्रो पटक प्रकाशित सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना!!!

७७/७८ 10/08/2020 - 10:31

Invitation for Sealed Quotation

७७/७८ 10/06/2020 - 10:30 PDF icon CamScanner 10-06-2020 10.22.21.pdf

विद्युतीय माध्यम बाट(Online) औषधि तथा सर्जिकल सर सामग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको १५ दिने सूचना!!!

७७/७८ 09/09/2020 - 10:52 PDF icon CamScanner 09-09-2020 10.26.53_1 (1).pdf, PDF icon CamScanner 09-09-2020 10.26.53_2.pdf

विद्युतीय माध्यम बाट(Online) बोलपत्र आवहानको सूचना!!!

७७/७८ 09/04/2020 - 11:13 PDF icon Rautamai_electric goods_Tender_Notice.pdf

औषधि तथा सर्जिकल्स सामग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना !

७७/७८ 08/21/2020 - 00:00 PDF icon CamScanner 09-06-2020 07.51.49_1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७७/७८ 08/16/2020 - 12:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७६/७७ 06/26/2020 - 00:00 PDF icon wire.pdf

Pages