FAQs Complain Problems

वडा नं. ३

वडा सदस्यहरु

  • महिला  सदस्य (का.पा.स):  बर्तहिरा राई   सम्पर्क न  ९७४२०७१३७५
  • दलित महिला सदस्य :  लक्ष्मी विश्वकर्मा    सम्पर्क न   ९८६७५७७५८६
  • सदस्य :  तेजेन्द्र खड्का  सम्पर्क न   
  • सदस्य  : सर्ब जित राई     सम्पर्क न    ९७४३०१८००५

कर्मचारीको नाम

पद

सम्पर्क नं

राजन राई
वडा सचिब
९७४३०२८०३८

सायल कार्की
सब इन्जिनियर
 

रिमा बिक
कृषि प्राविधिक
९७४३०९६४२३

मंसरी राई
सा.प
९८६३८२५८६६

उमेश खड्का
का.स
 

 

Population: 
३३८२
Ward Contact Number: 
९७४३०२८०३८