FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तह वृद्धि सम्बन्धी निर्देशका,२०८० ७९/८० 05/02/2023 - 12:45 PDF icon CamScanner 05-23-2023 16.02.pdf
रौतामाई गाउँपालिका स्वास्थ्य कार्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७८/७९ 04/08/2022 - 12:36 PDF icon स्वास्थ्य कार्यलय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ final.pdf
रौतामाई गाउँपालिका बैकल्पिक उर्जा नीति २०७७ कार्यविधि ७८/७९ 04/08/2022 - 12:35 PDF icon रौतामाई गाउँपालिकाको वैकल्पिक उर्जा निति २०७७.pdf
रौतामाई गाउँपालिका उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कार्यविधि ७८/७९ 04/08/2022 - 12:34 PDF icon रौतामाई गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति कार्यविधि.pdf
रौतामाई गाउँपालिका पशुसेवा सम्बन्धि कार्यविधि ७८/७९ 04/08/2022 - 12:33 PDF icon रौतामाई गाउँपालिका पशु सेवा कार्यविधि.pdf
रौतामाई गाउँपालिका बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि ७८/७९ 04/08/2022 - 12:31 PDF icon रौतामाई गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधि ७८/७९ 04/08/2022 - 12:30 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम.pdf
निर्वाचित पदाधिकारी हरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि ७८/७९ 04/08/2022 - 12:29 PDF icon निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा कार्यविधि.pdf
खाद्यान्न तथा बालि बिउ अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि ७८/७९ 04/08/2022 - 12:28 PDF icon खाद्दन्न तथा तरकारी बाली बिउ अनुदान कार्यक्रम २०७७.pdf
कोल्ड च्याम्बर संचालन कार्यविधि ७८/७९ 04/08/2022 - 12:27 PDF icon कोल्ड च्याम्बर संचालन कार्यविधि.pdf

Pages