FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम/थर पद ईमेल फोन नं

वीरेन्द्र कुमार मगर

अध्यक्ष

rautamairm@gmail.com 9863827488

भुपिन्द्र बहादुर थापा

उपाध्यक्ष

rautamairm@gmail.com 9841311331

रुद्र बहादुर कार्की

वडा नं १ अध्यक्ष

९८६१४८०७१०

होम बहादुर दाहाल

वडा नं २ अध्यक्ष

9852835522

दिपेन्द्र दाहाल

वडा नं ३ अध्यक्ष

9852835509

रबिन्द्र कुमार खत्री

वडा नं ४ अध्यक्ष

9862861843

पाण्डोव राई

वडा नं ५ अध्यक्ष

९८५२८३२४०३

पृथिवी राई

वडा नं ६ अध्यक्ष

9842988183

मनोज कुमार राना मगर

वडा नं ७ अध्यक्ष

9805968700

घमानसिंह थापा

वडा नं ८ अध्यक्ष

9866045844