FAQs Complain Problems

रौतामाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री भुपिन्द्र बहादुर थापाको संयोजकतामा बसेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठकमा आमन्त्रित विभिन्न संघसंस्था साथै शाखा प्रमुखहरू सँग आगामी आ.ब २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम साथै बजेट सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम