FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

आ.ब २०८०/८१ को निती,कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण सम्बन्धी आवश्यक राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना!!!

आर्थिक वर्ष: