FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

आज मिति २०७८।०३।१० गतेका दिन यस गाउँपालिकाको केन्द्र भुट्टारमा आ.व. ०७८।०७९ को नवौँ गाउँसभाको कुल बजेट ५२ करोड ३३ लाख को विनियोजन सहित निती तथा कार्यक्रम गाउँ सभाबाट पारित गरिएको छ । यस गाउँ सभालाई सब्य सौहार्द बातावरणमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‌याउन