FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
खम्बराज राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत khambarajchaamling@gmail.com ९८५२८३५९९१
माधव प्रसाद खतिवडा अधिकृत छैटौं जिन्सी/योजना शाखा madhavprasadkhatiwada@gmail.com ९८५२८३५३३७
इन्द्र पोख्रेल लेखा अधिकृत आ.प्र. शाखा ९८४१७००२४८
भूप रायमाझी लेखापाल आ.प्र.शाखा 9852835631
बिष्णु खत्री अधिकृत छैटौं योजना तथा सामाजिक विकास शाखा
नितान्त बस्नेत सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा ito.rautamaimun@gmail.com 9810411975
laxman karki ना.प.स्वा.प्रा पशु सेवा शाखा ९८०७३५४५६०
हिमा खड्का ना.सु प्रशासन ९८६०९७४७३७
इन्द्र नारायण चौधरी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६६३१९८८३
दीपेन्द्र कु सिरी वास्तब सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9741033351
रमण चौधरी सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८०४०५७९७५
पुष्पराज मगर अमिन प्राविधिक शाखा ९८४९२५६९४२
राज कुमार कार्की कम्प्युटर अपरेटर सूचना शाखा 9744097930
भीमा कुमारी ज्यू कम्प्युटर अपरेटर सूचना शाखा 9743096356
माधव राउत कृषि शाखा प्रमुख कृषि शाखा ९८५२८३५५५८
राम नारायण चौधरी स्वास्थ्य इकाई प्रमुख स्वास्थ्य शाखा ९८५२८३५२३५
सरोज यादव स्वास्थ्य इकाई प्रमुख स्वास्थ्य शाखा ९८१६७४०४५९
बबिता परियार सहायक महिला विकास निरीक्षक महिला तथा बालबालिका विकास शाखा 9852835235
प्रतिष्ठा राई आ.ले.प पाचौं आ.प्र. शाखा ९८६२९८०११८
हिमाल दनुवार खा.पा.स.टे प्राविधिक शाखा ९८४२८२७८१२
सुबास चन्द्र लेखी असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४२८११५९७,९७४३१०४२२१
चन्द्र बिर गुरुङ रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम 9860434190
सीता राना कार्यालय सहयोगी
रमित चौधरी कार्यालय सहयोगी
रमेश प्रसाद दाहाल कार्यालय सहयोगी ९७४३०८२०१९