FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बिजय अधिकारी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा bkaryvijay@gmail.com ९८६०६६०४६७
माधव प्रसाद खतिवडा ना.सु जिन्सी/योजना शाखा madhavprasadkhatiwada@gmail.com ९८५२८३५३३७
सुदर्शन भट्टराई ना.सु ९८४२५५३८४६८
रुद्र नारायण पण्डित सव ओभरसियर प्राबिधिक शाखा panditrudranarayan@gmail.com ९८४२८६७१९३, ९८५२८३२३००
नितान्त बस्नेत सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.rautamaimun@gmail.com 9810411975
खम्बराज राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत khambarajchaamling@gmail.com ९८५२८३५९९१
बिनोद भण्डारी लेखापाल आ.प्र.शाखा binodbhandary@gmail.com ९८५२८३५९९२