FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

वडा नं. २

वडा सदस्यहरु

  • महिला  सदस्य (का.पा.स) :  देवी माया दाहाल  सम्पर्क न  ९७४३०१५४७५
  • दलित महिला सदस्य :  सरिता परियार    सम्पर्क न   ९७४३०८२४८१
  • सदस्य :  खड्ग बहादुर राउत  सम्पर्क न   ९७४३०५२४३२
  • सदस्य  : मणि कुमार राई    सम्पर्क न    ९७४१३८६१९१

वडा सचिब

  •  गौर बहादुर राउत   सम्पर्क न : ९७४३००८७५६

सामाजिक परिचालक

  • मंजु थापा    सम्पर्क न :