FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

गजेन्द्र बहादुर खड्का

अध्यक्ष

9852830325

कुमारी ज्यु ठकुरी

उपाध्यक्ष

9869044244

वडा नं १ अधक्ष्य

अध्यक्ष