FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम(Safer Migration Program) का लागि आवेदन दिने आवेदकहरुको लिखित तथा मौखिक परीक्षा सम्बन्धि सूचना!!!

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: