FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

इ-हाजिरी(E-attendance) सेवा संचालन

रौतामाई गाउँपालिका लाई सूचना प्रबिधि मैर्त्री बनाउने कार्य अन्तर्गत इ-हाजिरी(e-attendance)प्रणाली सेवा यहि मिति २०७५/०२/२९ गते मंगलबारका दिन वडा नं ७ मुर्कुचीको वडा कार्यालय,स्वास्थ्य केन्द्र, श्री मा.वि मुर्कुची र श्री जनता साना किसान नि.मा.बि बाट संचालान गरियो साथै यस गाउँपालिका को अन्य सरकारी निकायहरुमा पनि जडान काम जारी हुने|

आर्थिक वर्ष: