FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

समाचार

रौतामाई गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँ २०७५/०३/२८-२९ सम्पन्न

आर्थिक वर्ष: