FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

रुद्र नारायण पण्डित

ईमेल: 
panditrudranarayan@gmail.com
फोन: 
९८४२८६७१९३, ९८५२८३२३००
Section: 
प्राबिधिक शाखा