FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

घर जग्गा पास सेवा प्राप्त गर्ने पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन्?

जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा

नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)

जग्गा धनीको नागरिकता प्रमाण पत्र

घर नक्साको ढाँचा(डीजाईन) र कर चुक्ता गरेको रसिद